Rozwój farm fotowoltaicznych
w polsce

W jakim obszarze działamy?

Watonet Sp. z o.o. to spółka działająca w obszarze rozwoju fotowoltaiki i technologii OZE. Jej przedmiotem działalności są 2 sfery biznesu:

Rozwój farm fotowoltaicznych powyżej 1 MWp

Hurtowy handel sprzętem do instalacji PV oraz wyposażeniem dodatkowym

Pompy ciepła, magazyny energii, instalacje grzewcze, dachówki PV itp

Plany rozwojowe

Watonet Sp. z o.o. planuje wybudowanie farmy fotowoltaicznej Kruszyna 1 w powiecie Radomskim o mocy 2 MWp, w oparciu o projekt firmy partnerskiej – MB Energy. Projekt posiada pełną dokumentację techniczną, decyzje środowiskowe, warunki zabudowy i jest na etapie uzgadniania przyłącza do sieci z lokalnym dystrybutorem.
Działalność w sferze handlu hurtowego komponentami PV odbywać się będzie we współpracy z firmami partnerskimi i platformami e-commerce w obszarze fotowoltaiki.

Działalność handlowa w branży OZE

Rozwój farm PV

Technologie OZE

Wartością dodaną projektu jest utworzenie w ramach
Watonet Sp. z o.o
Centrum Badawczo-Rozwojowego

które koncentrować się ma na technologiach i innowacjach z zakresu energetyki odnawialnej. Planujemy uczestnictwo w procesie transformacji energetycznej Górnego Śląska i pozyskiwanie funduszy UE na prace badawczo-rozwojowe oraz na innowacje technologiczne.

Działalność handlowa i zarządzanie zawodowymi farmami fotowoltaicznymi mają docelowo generować 26 milionów zł przychodów rocznie.
Spółka Watonet Sp. z o.o. jest kierowana przez p. Pawła Lachowicza, menadżera, inżyniera i energetyka, absolwenta Wydziału Energetycznego Politechniki Gdańskiej z kilkunastoletnią praktyką w sektorze energetycznym. Pan Lachowicz realizował szereg dużych przemysłowych i infrastrukturalnych projektów energetycznych, w tym m.in. dla Grupy Lotos, Robyg SA, czy miasta Gdańsk. Jego zainteresowania związane z energetyką odnawialną i fotowoltaiką sprawiły, że związał się ze spółką Watonet by rozwijać ją w kierunku znaczącego operatora farm fotowoltaicznych i innych technologii OZE.

Zespół zarządzający

Opracowywanie strategii rozwoju w kierunku znaczącego operatora farm fotowoltaicznych i innych technologii OZE

Paweł Lachowicz

Spółka Watonet Sp. z o.o. jest kierowana przez p. Pawła Lachowicza, menadżera, inżyniera i energetyka, absolwenta Wydziału Energetycznego Politechniki Gdańskiej z kilkunastoletnią praktyką w sektorze energetycznym. Pan Lachowicz realizował szereg dużych przemysłowych i infrastrukturalnych projektów energetycznych, w tym m.in. dla Grupy Lotos, Robyg SA, czy miasta Gdańsk. Jego zainteresowania związane z energetyką odnawialną i fotowoltaiką sprawiły, że związał się ze spółką Watonet by rozwijać ją w kierunku znaczącego operatora farm fotowoltaicznych i innych technologii OZE.

Opracowywanie strategii rozwoju w kierunku znaczącego operatora farm fotowoltaicznych i innych technologii OZE

Jerzy Markowski

W projekcie Watonet uczestniczy również p. Jerzy Markowski, doświadczony inżynier z olbrzymim doświadczeniem przy budowie i rozwijaniu instalacji energetycznych. Energetyk i hydrotechnik, twórca innowacyjnych rozwiązań z zakresu małej hydroenergetyki, fotowoltaiki i technologii zgazowania odpadów. Absolwent Wydziału Metalurgii AGH i studiów podyplomowych w zakresie technologii OZE na AGH w Krakowie. Od 20 lat zajmuje się budową małych elektrowni wodnych (tzw. MEW) oraz farm fotowoltaicznych. Autor innowacyjnych rozwiązań z zakresu zagospodarowania odpadów na potrzeby energetyczne. Zarządza dwoma lokalnymi hydroelektrowniami w Małopolsce. Bezpośrednio zaangażowany w rozwój farm fotowoltaicznych Kruszyna I i Kruszyna II.